Certificare ISO 50001 - sistemul de management al energiei

Standardul oferă organizaţiilor din domeniul privat şi din cel public strategii de management care le vor permite să-şi sporească eficacitatea energetică, să reducă costurile şi să îmbunătăţească performanţa energetică.

Secretarul general a ISO, Rob Steele, a afirmat: „Energia, element decisiv pentru activităţile organizaţiei, poate reprezenta un cost major pentru organizaţii, indiferent de activităţile lor. Este suficient să ne gândim la energia utilizată de-a lungul lanţului de aprovizionare al unei întreprinderi – de la materii prime, la reciclare, pentru a ne reprezenta amploarea sa.
O organizaţie nu are nici un control asupra preţurilor energiei, politicilor publice sau economiei mondiale. Ea poate, în schimb, să îşi îmbunătăţească managementul energiei încă de pe acum. Îmbunătăţirea performanţei energetice va da roade pentru organizaţii, optimizând utilizarea surselor şi resurselor lor de energie disponibile, de unde o reducere a costului şi a consumului de energie. Organizaţia va juca un rol pozitiv păstrând resursele de energie şi atenuând impactul utilizării energiei pe planetă, cum ar fi încălzirea climatică”.

Scăderea consumului de energie este una din cele mai mari provocări actuale ale comunităţii internaţionale. De aceea, publicarea standardului internaţional ISO 50001 care, de curând, a fost adoptat şi ca standard român, a fost un eveniment foarte aşteptat.
Standardul SR EN ISO 50001:2011, Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare furnizează strategii de management pentru creşterea eficienţei energetice, reducerea costurilor şi creşterea performanţei energetice.
Implementarea acestui standard internaţional conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a altor impacturi asupra mediului şi a costurilor de energie prin management sistematic al energiei. Acest standard este aplicabil organizaţiilor de orice tip şi mărime, indiferent de condiţiile geografice, culturale sau sociale.

Standardul precizează cerinţele pentru sistemul de management al energiei (EnMS), pe baza cărora o organizaţie poate realiza şi implementa o politică energetică şi poate stabili obiective, ţinte şi planuri de acţiune care iau în considerare cerinţele legale şi informaţiile referitoare la utilizarea semnificativă a energiei. Implementarea unui sistem de management al energiei permite organizaţiei să-şi realizeze angajamentele privind politica, să întreprindă acţiuni necesare pentru a-şi îmbunătăţi performanţa energetică şi să demonstreze conformitatea sistemului cu cerinţele acestui standard.

Aplicarea la nivel mondial a acestui standard internaţional contribuie la utilizarea mai eficientă a surselor de energie disponibile, la creşterea competitivităţii şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest standard internaţional se poate aplica indiferent de tipurile de energie utilizate.

Acest standard poate fi utilizat pentru certificare, înregistrare şi declararea pe proprie răspundere a conformităţii sistemului de management la energiei al organizaţiei. Acesta nu stabileşte cerinţe absolute pentru performanţa energetică, astfel că două organizaţii care desfăşoară activităţi similare, dar au performanţe energetice diferite, pot fi ambele conforme cu cerinţele acestui standard.

Standardul ISO 50001 furnizează organizaţiilor un cadru recunoscut pentru a integra performanţa energetică în practicile lor de management.

Multinaţionalele dispun de un standard unic şi armonizat, pe care să-l implementeze pe locaţiile lor, cu ajutorul unei metodologii logice şi coerente pentru a identifica şi aplica îmbunătăţirile.

Standardul urmăreşte următoarele obiective:

  • să ajute organizaţiile să utilizeze mai judicios resursele consumatoare de energie;
  • să stabilească condiţii de transparenţă şi să faciliteze comunicarea cu privire la managementul resurselor energetice;
  • să promoveze cele mai bune practici de management al energiei şi să consolideze bunele comportamente în acest domeniu;
  • să ajute unităţile de exploatare să evalueze şi să stimuleze aplicarea de noi tehnologii cu înalt randament energetic;
  • să furnizeze un cadru pentru a dezvolta eficacitatea energetică de-a lungul lanţului de aprovizionare;
  • să faciliteze îmbunătăţirea în domeniul managementului energiei în contextul proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • să permită integrarea cu alte sisteme de management deja existente (de mediu, de sănătate şi de securitate).

Acest standard internaţional este fundamentat pe elementele comune ale standardelor de sisteme de management ISO şi asigură un nivel ridicat de compatibilitate cu ISO 9001 şi ISO 14001.

O organizaţie poate alege integrarea sistemului de management din acest standard internaţional cu alte sisteme de management, inclusiv acelea referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională.

Office CQM ITALY representative:

NET SRL - Mr. Urbano Tozzi
Torino, Italia, C.so Taranto, 19/C – 10154
Tel: +390118227880
Email: info@netsrl.net