Certificare SA 8000 - sistemul de management al responsabilitatii sociale

SA 8000 este un standard care prevede cerinte pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale care ajuta organizatia sa-si stabileasca si sa realizeze o politica de responsabilitatii sociale si obiective in concordanta cu cerintele legale aplicabile activitatii desfasurate.

Certificarea conform cerintelor SA 8000 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

 • Orientarea personalului catre beneficiile responsabilitatii sociale prin constientizarea impactului activitatii fiecaruia asupra responsabilitatii sociale.
 • Asigurarea unei imagini favorabile a organizatiei faţă de autorităţi, clienţi şi public;

SA 8000 este primul standard cu implicatii sociale ce vizeaza modul in care sunt gestionate resursele umane, drepturile angajatilor si conditiile de munca. El a fost dezvoltat de Social Accountability International (SAI) si a cunoscut pina in prezent trei variante (1999, 2001 si 2008). La baza elementelor normative ale SA 8000 au stat tratatele internationale privind drepturile omului si conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (ILO).

Obiectivul principal al SA 8000 este sa intareasca increderea stakeholder-ilor (angajati, parteneri, furnizori, clienti, autoritati) în modul cum isi desfasoara o companie activitatea.
Conform celei de-a treia versiuni a standardului (SA 8000:2008), aspectele care intereseaza sunt urmatoarele:

 • Orele de munca;
 • Remunerarea;
 • Discriminarea;
 • Respectarea dreptului la libera asociere si negociere colectiva;
 • Politica de securitate si sanatate la locul de munca;
 • Sistemul de management de conformitate cu SA 8000;
 • Practicile disciplinare la locul de munca;
 • Muncă fortata si/sau obligatorie;
 • Utilizarea copiilor.

Beneficiile implementării SA 8000 pentru companie:

 • Cistigarea unor parteneri de incredere;
 • Îmbunătăţirea imaginii companiei;
 • Cresterea gradului de competitivitate;
 • Cresterea nivelului de retenţie a personalului.

Beneficiile implementării SA 8000pentru angajati:

 • Conditii de lucru mai bune;
 • Scaderea riscurilor privind accidentele de munca;
 • O mai buna cunoastere a drepturilor care revin angajatilor;
 • O mai buna comunicare cu managementul;
 • Un nivel al remuneratiei care corespunde muncii depuse.

Office CQM ITALY representative:

NET SRL - Mr. Urbano Tozzi
Torino, Italia, C.so Taranto, 19/C – 10154
Tel: +390118227880
Email: info@netsrl.net