Tranzitia de la SR OHSAS 18001: 2008 la SR EN ISO 45001:2018 - sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca

Cerinţe si indrumari de utilizare

Perioada de migrare la ISO 45001:2018 este de 3 ani de la data publicarii. Astfel, organizaţiile certificate conform OHSAS 18001:2007 au la dispoziţie o perioada de 3 ani pentru a realiza migrarea la ISO 45001.
La data de 11.03.2021 certificările conform OHSAS 18001 vor fi invalide.

CQM va realiza  migrarea la ISO 45001 in cursul ciclului de certificare, dar nu mai târziu de 11.03.2021. Certificatele de conformitate emise conform OHSAS 18001 vor avea ca data de expirare a ciclului  de certificare data încheierii perioadei de migrare la ISO 45001 (11.03.2021), urmând ca după efectuarea migrării la ISO 45001 să se emită un certificat de conformitate care va conţine data migrării si data de expirare conform ciclului normal de certificare .

Incepand cu data de 10.03.2020, CQM va efectua certificări, supravegheri şi recertificări pentru sisteme de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale numai in conformitate cu standardul ISO 45001.

Modalităţi de efectuare a migrării

Evaluarea migrării la noul standard se poate efectua, de comun acord cu organizaţia certificată, in urmatoarele variante:

 1. In cursul auditurilor programate de supraveghere sau recertificare.
 2. Prin audit realizat la solicitarea organziaţiei certificate in baza unui act adiţional la contractul de certificare.

In urma evaluărilor care vor constata efectuarea migrării la ISO 45001, CQM va emite un nou certificat de conformitate.
In situaţia efectuării migrarii in cadrul auditurilor de supraveghere se va trece pe certificatul de conformitate data de expirare a ciclului de certificare in curs (3 ani de la data deciziei de acordare).
In situaţia efectuării migrării la recertificare, certificările vor avea o valabilitate de 3 ani de la data expirării ciclului anterior de certificare.

Organizațiile ce deţin certificare in conformitate cu OHSAS 18001:2007 trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

 1. să obtina o copie a standardului ISO 45001:2018;
 2. să identifice diferenţele din sistemul de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale care trebuie abordate pentru a satisface cerințele noi;
 3. să elaboreze un plan de implementare;
 4. să se asigure ca sunt satisfăcute noile cerinţe de competență și să realizeze conștientizarea pentru toate părțile care au un impact asupra eficacității sistemului de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale;
 5. să actualizeze sistemul de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale existent pentru a îndeplini noile cerințe ale standardului ISO 45001 și să asigure verificarea eficienței acestora (să realizeze cel puţin un audit intern complet şi o analiză de management).

Cui ii este adresat ISO 45001

Standardul ISO 45001 este adresat oricarui tip de organizatie ce isi doreste:

 • Stabilirea si imbunatatirea permanenta a sistemului de sanatate si securitate organizationala prin identificarea, controlarea si reducerea riscurilor de la locul de munca
 • Atingerea de performante
 • Imbunatatitea la capitolul sanatate si securitate prin munca sistematica
 • Reducerea accidentelor de orice natura
 • Sa se asigure de conformitatea cu politica declarata ISO 45001 si in acelasi timp sa demonstreze celorlalti aceasta conformitate
 • Sa obtina certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului ISO 45001

Compatibilitatea  ISO 45001 cu ISO 9001 si ISO 14001

Aceste elemente au fost dezvoltate astfel incat sa poata fi impartial auditate si sa fie similare elementelor celorlalte standarde de management si anume ISO 14001 management al mediului si ISO 9001 management al calitatii.

Noutati ale abordarii ISO 45001:

 • se concentrează asupra interacţiunii dintre o organizaţie şi  partile interesate , incluzand cererile acestora
 • se bazeaza pe procese si pe tratarea sistemului de management ca un intreg, tinand cont de contextul organizatiei, mediul de afaceri si schimbarile care apar in mediul de lucru
 • identificarea continua si proactiva a pericolelor , evaluarea riscurilor SSM si determinarea actiunilor pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor

Office CQM ITALY representative:

NET SRL - Mr. Urbano Tozzi
Torino, Italia, C.so Taranto, 19/C – 10154
Tel: +390118227880
Email: info@netsrl.net