Servicii

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT - organism de certificare a sistemelor de management - isi desfasoara activitatea  in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO/ CEI 17021:2011 «Evaluarea conformitãtii. Cerinte pentru organisme care efectueazã audit si certificare de sisteme de management” precum si cu regulile stabilite in procedurile proprii care stau la baza activitatii de certificare a unei organizatii.

PROFESIONALISM SI SERIOZITATE -

Organismul de certificare este acreditat ASCB(E) UNITED KINGDOM iar certificatele sale sunt recunoscute in toata lumea.

NOUTATI : IN LUNA  APRILIE SE VA DESCHIDE REPREZENTANTA CQM IN ITALIA!

 Oferta instant : office@cqm.ro

 

MEMBRU  al APSSMT - Asociatia Profesionala pentru Securitatea si Sanatatea Muncii Timisoara -  ASOCIATIE PROFESIONALA NATIONALA. 

 

 NOU: CQM organizeaza CURSURI DE AUDITORI EXTERNI. Descarca programul cursurilor de la sectiune Documente Utile.

 

Organismul de certificare Certified Quality Management  - CQM - respectă cerintele standardului ISO 17021 – Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management.

Certificatul de acreditare al CQM emis de ASCB(E) United Kingdom este disponibil pe site-ul ASCB la adresa http://www.ascb.co.uk/.

Procesul de certificare se desfășoară in conformitate cu  ISO 17021 , de către auditori certificați .

Certified Quality Management ofera servicii de certificare și de instruire și formare auditori pentru standardele  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16001 , ISO 22000, SA 8000 și ISO 27001

Experiența de peste 15 ani a auditorilor, profesionalismul și seriozitatea echipei sunt doar câteva din avantajele Certified Quality Management.

ISO 9001

Certificarea unui sistem de management al calitatii demonstreaza ca organizatia are un sistem documentat si implementat de management in conformitate cu cerintele prevăzute în standardul ISO 9001, iar activităţile se desfăşoară  controlat .
Aplicarea cerintelor ISO 9001  se realizeaza foarte simplu:

 • se documenteaza activitatile - in Manualul Calitatii si in procedurile sistemului de management al calitatii
 • se elaboreaza inregistrari care dovedesc implementarea acestor documente
 • se evalueaza stadiul implementarii si functionarea sistemului de management -  baza auditurilor interne si externe

ISO 14001

Certificarea unui sistem de management de mediu demonstreaza ca organizatia are un sistem documentat si implementat de management in conformitate cu cerintele prevăzute în standardul ISO 14001, iar activităţile se desfăşoară  controlat .
Certificarea sistemului de management de mediu , conform ISO 14001  este aplicabila oricarui domeniu de activitate si oricarui tip de  organizatie.
Adoptarea unui sistem de management de mediu asigura  o imagine favorabila organizatiior fata de autoritati , clienti si societate.
Prin implementarea unui sistem de management de mediu , problemele de mediu ale organizatiei sunt gestionate controlat, in vederea minimizarii impactului de mediu al activitatii organizatiei : cerintele legale, managementul deseurilor, aspectele de mediu identificate si evaluate, etc.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 precizeaza cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale , pentru ca organizatia sa-si poata tine sub control riscurile identificate pe locuri de munca si sa-si imbunatatesca performantele privind sanatatea si securitatea ocupationala.
Prin implementarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, problemele sanatatii si securitatii ocupationale ale organizatiei sunt gestionate controlat,  astfel incat organizatia sa-si evalueze periodic conformarea cu cerintele legale.

ISO 50001

ISO 50001 specifica cerintele pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al energiei. Un astfel de sistem ia in considerare obligatiile legale carora organizatia trebuie sa se conformeze . Acest standard stabileste cerinte pentru imbunatatirea continua in sensul de utilizare a energiei in mod durabil si mult mai eficient, independent de tipul de energie utilizata.
Standardul este aplicabil pentru orice organizatie care doreste sa se asigure ca este in conformitate cu propria politica stabilita privind energia si pentru a demonstra conformitatea si altora.
Certificarea conform cerintelor ISO 16001 este aplicabila oricarei organizatii care doreste sa abordeze sistematic imbunatatirea continua a eficientei energetice

ISO 22000

Standardul ISO 22000 cuprinde cerintele sistemului de management al sigurantei alimentului, care combina elemente cheie, general recunoscute pentru asigurarea sigurantei alimentului de-a lungul lantului alimentar pana la punctul final de consum.
Certificarea conform cerintelor ISO 22000 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

 • recunoasterea oficiala a capabilitatii organizatiei de a produce si comercializa produse si alimente sigure pentru consumatori
 • asigurarea unei imagini favorabile a organizatiei faţă de autorităţi, clienţi şi public;
 • calificarea ca si furnizor al marilor retele comerciale
 • asigurarea conformarii la legislatia in vigoare

SA 8000

SA 8000 este un standard care prevede cerinte pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management al responsabilitatii sociale care ajuta organizatia sa-si stabileasca si sa realizeze o politica de responsabilitatii sociale si obiective in concordanta cu cerintele legale aplicabile activitatii desfasurate.
Certificarea conform cerintelor SA 8000 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

 • Orientarea personalului catre beneficiile responsabilitatii sociale prin constientizarea impactului activitatii fiecaruia asupra responsabilitatii sociale.
 • Asigurarea unei imagini favorabile a organizatiei faţă de autorităţi, clienţi şi public;

ISO 27001

ISO 27001 este un standard care prevede cerinte pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management al securităţii informaţiilor care ajuta organizatia sa-si stabileasca si sa realizeze politici de securitate informaţionala si obiective in concordanta cu cerintele legale aplicabile activitatii desfasurate.

Certificarea conform cerintelor ISO 27001 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

 • comunicarea politicii în domeniul securităţii informaţiilor, pentru a asigura disponibilitatea, confidenţialitatea şi integritatea acestora.
 • Instruirea personalului cu privire la metodele de securitate utilizate pentru protejarea informaţiilor în cadrul organizatiei.
 • creşterea încrederii partenerilor de afaceri prin  demonstrarea capabilitatii de protejăre a informaţiilor în termeni de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate în situaţii contractuale faţă de partenerii şi clienţii săi.

Office CQM ITALY representative:

NET SRL - Mr. Urbano Tozzi
Torino, Italia, C.so Taranto, 19/C – 10154
Tel: +390118227880
Email: info@netsrl.net